02-08-2014 ക്ലസ്റ്റര്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 'Downloads'-ല്‍............. ഈ വര്‍ഷത്തെസംസ്കൃതവാരാചരണം - കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് 'Announcements'-ല്‍....... സംസ്കൃതദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ നടത്തപ്പെടുന്ന അധ്യാപകരുടെ രചനാമത്സരങ്ങളുടെ വിശദവിവരങ്ങളും പ്രതിജഞയും 'Announcement'-ല്‍ കാണുക............ 1,3,5,7 ക്ലാസ്സുകളിലെ രണ്ടാമത്തെ യൂണിറ്റിന്റെ അധ്യാപക സഹായി 'Downloads'-ല്‍....... അധ്യാപകതസ്തിക 1:30,1:35 ആക്കിയ ഉത്തരവ് 'Announcements'-ല്‍ വായിക്കക........... വി.ടി.ഹരിപ്രസാദ്, കടമ്പൂര് തയ്യാറാക്കിയ 'हनुमत्प्रभावः', पाणिनीयधातुपाठपरिचयः,पञ्चतन्त्रम्' എന്നീ പഠനസഹായികള്‍ Downloads-ല്‍......... 1,3,5 ക്ലാസ്സുകളിലെ സംസ്കൃതപാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ 'Downloads'-ല്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു... ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പുതിയ പാഠപുസ്തകം ഉടനെ പ്രതീക്ഷിക്കുക....... സ്വാതന്ത്ര്യഗീതം (കവിത) പ്രദീപ്കുമാര്‍ കെ, 'Online Magazine'-ല്‍ വായിക്കുക.............. 'Downloads-ല്‍ നിന്നും संस्कृतभाषायाः आधुनिकं मुखम् എന്ന പാഠത്തിന് സഹായകമായ പോസ്റ്റുകള്‍ കാണുക.......... ' अध्यापकः छात्रश्च।' -വീഡിയോ കാണുക......... നിധീഷിനോട് കടപ്പാട്. 1,3,5,7 ക്ലാസ്സുകളിലെ അധ്യാപകസഹായി 'Downloads'-ല്‍.............. ഒന്നാം ക്ലാസ്സുമുതല്‍ സംസ്കൃതപഠനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് 'Downloads'ല്‍.............  
   
                                   
Video Gallery
 
CRAYONS'CRAYONS' - സംസ്കൃത ചലചിത്രം. നിധീഷിനോട് കടപ്പാട്....
दशपुत्रसमोदशपुत्रसमो वृक्षः।....
अध्यापकःअध्यापकः छात्रश्च - മമ്മുട്ടി സംസ്കൃതം പറയുന്നു......
पम्पापम्पा - ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമ, നിര്‍മ്മാണം - D.A.M.U.P.SCHOOL, MUTTAPPALLY....
More Videos...
 
Audio Gallery
Title Play
Maruthukali Introduction
   
Maruthukali part-1
   
Maruthukali part-2
   
  More
 
 
           
 
Sanskrit Radio
No TITLE PLAY
1 News - 21-07-2014 - AIR
     
2 News - 16-07-2014 - AIR
     
3 News - 12-07-2014 - AIR
     
4 News - 05-07-2014 - AIR
     
5 News - 29-06-2014 - AIR
     
6 News - 20-06-2014 - AIR
     
    More
Enhance Readability
 
Download Adobe Reader
 
Download Flash Player
Download Flash Player for Linux
 
Useful Links
 
News Headlines
फीफाचषकम् - तृतीयस्थाने कः?
Updated On :Fri, 11 Jul 2014 23:08:23 CDT
ईराक् देशे केरलीयपरिचारिकाः।
Updated On :Fri, 04 Jul 2014 23:22:31 CDT
प्रथमगणनीया भाषा प्रथमस्तरादारभ्य।
Updated On :Thu, 03 Jul 2014 04:03:08 CDT
संस्कृतवार्ताप्रसारणस्य चत्वारिंशद्वर्षपूर्तिः।
Updated On :Sun, 29 Jun 2014 11:54:10 CDT
श्री अशोकन् पुरनाट्टुकरा दिवंगतः - संस्कृतबन्धुजनानां अश्रुपूजा।
Updated On :Thu, 29 May 2014 01:53:26 CDT
संस्कृतविचारगोष्ठिः सुसम्पन्ना।
Updated On :Mon, 27 Jan 2014 02:48:32 CST
 
കോട്ടയം ജില്ല - ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ സംസ്കൃതം പ്രവേശനോത്സവം
Updated On : Fri, 04 Jul 2014 23:19:01 CDT
    More
സംസ്കൃതം സ്വാതന്ത്ര്യസമരകാലഘട്ടങ്ങളില്‍ - വി.ടി. ഹരിപ്രസാദ്
Updated On : Fri, 27 Jun 2014 11:17:51 CDT
    More

You are Visiter No:-
26054

 
 
  Site designed and maintained by Sanskrit Teachers Council, Irinjalakuda Educational District, Kerala, India.