ഡോ. കോറമംഗലം കൃഷ്ണകുമാര്‍ തയ്യാറാക്കിയ सम्बन्धमाभाषणपूर्वकम् പഠനസഹായി Downloads-ല്‍........... ദേവനാഗരി ലിപിയില്‍ തയ്യാറാക്കിയ ഈ വര്‍ഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടര്‍ 'Downloads'-ല്‍...തയ്യാറാക്കിയത് Saila Payyur........ എട്ടാംക്ലാസ്സിലെ 'ത്വമേവ ജനനീ ഭന' എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ പഠനസഹായി 'Downloads'-ല്‍... തയ്യാറാക്കിയത് സനല്‍മാസ്ര്റര്‍, ശ്രീകൃഷ്ണ ഹൈസ്കൂള്‍, ആനന്ദപുരം......... എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ विभातम् എന്ന പാഠത്തിന്റെ പഠനപ്രവര്‍ത്തനം - 4 വിഷയങ്ങളില്‍ മാതൃകാ കവിതകള്‍ Online Magazine-ല്‍ വായിക്കുക ...... രചന വി. വിജയന്‍ പട്ടാമ്പി ........... ഡോ. അബ്ദുള്‍ കലാമിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ജീവചരിത്രം 'Online Magazine'-ല്‍ വായിക്കുക....തയ്യാറാക്കിയത് ലിബി ഭാസ്കരന്‍........... कोsरुक् -എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠഭാഗത്തിന് വി.ടി. ഹരിപ്രസാദ് തയ്യാറാക്കിയ പഠനക്കുറിപ്പ് 'Downloads'-ല്‍....... 'शाकानां परिचायनम्' - പച്ചക്കറികളുടെ പേരുകളും ചിത്രങ്ങളുമടങ്ങിയ ചാര്‍ട്ട് 'Downloads'-ല്‍....തയ്യാറാക്കിയത് വി.ടി. ഹരിപ്രസാദ് കടമ്പൂര്.....  
   
                                   
Video Gallery
 
പഞ്ചാമൃതനിര്‍മ്മാണംപഞ്ചാമൃതനിര്‍മ്മാണം....
ലോകസംസ്കൃതസമ്മേളനത്തില്‍ലോകസംസ്കൃതസമ്മേളനത്തില്‍ ശ്രീമതി സുഷമാസ്വരാജ് പ്രസംഗിക്കുന്നു.....
സൂര്യനമസ്കാരംസൂര്യനമസ്കാരം ....
JanamJanam TV News....
More Videos...
 
Audio Gallery
Title Play
Maruthukali Introduction
   
Maruthukali part-1
   
Maruthukali part-2
   
  More
 
 
           
 
Sanskrit Radio
No TITLE PLAY
1 News - 30-11-2015 - AIR
     
2 News - 29-11-2015 - AIR
     
3 News - 27-11-2015 - AIR
     
4 News - 26-11-2015 - AIR
     
5 News - 25-11-2015 - AIR
     
6 News - 22-11-2015 - AIR
     
    More
Enhance Readability
 
Download Adobe Reader
 
Download Flash Player
Download Flash Player for Linux
 
Useful Links
 
News Headlines
केरळ सर्वकारस्य वेबसैट् बलात् नीतः।
Updated On :Mon, 28 Sep 2015 05:00:26 GMT
संस्कृतदिनाघोषः।
Updated On :Sun, 20 Sep 2015 16:26:39 GMT
'सम्प्रति वार्ताः' - संस्कृतभाषायां नववार्ताजालिका
Updated On :Wed, 02 Sep 2015 05:09:37 GMT
विश्वसंस्कृतप्रतिष्ठानम्।
Updated On :Fri, 21 Aug 2015 04:29:06 GMT
स्वतन्त्रतादिनस्य आशंसाः।
Updated On :Mon, 17 Aug 2015 04:43:56 GMT
ए.पि.जे. अब्दुलकलामः दिवंगतः।
Updated On :Tue, 28 Jul 2015 06:28:55 GMT
 
अवुल् पकिर् जैनुलाअबदीन अब्दुल् कलामः। - Edited by Libi Bhaskaran
Updated On : Tue, 04 Aug 2015 04:25:30 GMT
    More
कविताः - विजयन् वि. पट्टाम्बी।
Updated On : Mon, 10 Aug 2015 09:26:05 GMT
    More

You are Visiter No:-
18762

 
 
  Site designed and maintained by Sanskrit Teachers Council, Irinjalakuda Educational District, Kerala, India.