5 മുതല്‍ 10 വരെ ക്ലാസ്സുകളിലെ പഴയ സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്ഫറുകള്‍ 'Downloads'-ല്‍ കാണാവുന്നതാണ്...... ഹയര്‍ സെക്കന്ററി സി.ഇ. മോണിട്ടറിങ്ങ് ലിസ്റ്റ് 'Downloads'-ല്‍........... തൃശൂരില്‍വച്ച് നടന്ന ദേശീയസംസ്കൃത സെമിനാറിന്റെ വീഡിയോദൃശ്യങ്ങള്‍ 'Video Gallery'-യില്‍ കാണാം......... ഈ വര്‍ഷത്തെ സംസ്കൃതം സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് പരീക്ഷ 2015 ജനുവരി 28,29 തിയ്യതികളില്‍........ വിശദവിരങ്ങള്‍ക്ക് 'Announcements' കാണുക........... ശ്രീ രാമന്‍ കിഴക്കേടത്ത് തയ്യാറാക്കിയ കുലശേഖര ആള്‍വാര്‍ കൃതിയായ 'മുകുന്ദമാലാ' 'Downloads'-ല്‍............ സംസ്കൃതം തസ്തികനിര്‍ണ്ണയം ഉത്തരവ് 'Downloads'-ല്‍.......... എല്‍.പി. ക്ലാസ്സുകളില്‍ സംസ്കൃതത്തിന് ആഴ്ചയില്‍ 4 പിരിയഡ് അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് 'DOWNLOADS'-ല്‍......... 1,3,5,7 ക്ലാസ്സുകളിലെ 3,4 യൂണിറ്റുകളുടെ അധ്യാപകസഹായി 'DOWNLOADS-ല്‍.......... श्रावणकालः कविता - श्री विजयन् वि पट्टाम्बि। 'Online Magazine-ല്‍ വായിക്കുക....... അധ്യാപകതസ്തിക 1:30,1:35 ആക്കിയ ഉത്തരവ് 'Announcements'-ല്‍ വായിക്കക........... വി.ടി.ഹരിപ്രസാദ്, കടമ്പൂര് തയ്യാറാക്കിയ 'हनुमत्प्रभावः', पाणिनीयधातुपाठपरिचयः,पञ्चतन्त्रम्' എന്നീ പഠനസഹായികള്‍ Downloads-ല്‍......... ഒന്നാം ക്ലാസ്സുമുതല്‍ സംസ്കൃതപഠനം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് 'Downloads'ല്‍.............  
   
                                   
Video Gallery
 
പ്രബന്ധാവതരണംപ്രബന്ധാവതരണം - ഡോ. ടി.എസ്. വിജയന്‍ ഭാഗം 2....
പ്രബന്ധാവതരണംപ്രബന്ധാവതരണം - ഡോ. ടി.എസ്. വിജയന്‍....
പ്രബന്ധാവതരണംപ്രബന്ധാവതരണം - ഡോ. എം.ജി.എസ് നാരായണന്‍....
സംസ്കൃതസംസ്കൃത സെമിനാര്‍ ഉദ്ഘാടനം. ച.മൂ. കൃഷ്ണശാസ്ത്രി ഭാഗം 3....
More Videos...
 
Audio Gallery
Title Play
Maruthukali Introduction
   
Maruthukali part-1
   
Maruthukali part-2
   
  More
 
 
           
 
Sanskrit Radio
No TITLE PLAY
1 News - 27-01-2015 - AIR
     
2 News - 26-01-2015 - AIR
     
3 News - 23-01-2015 - AIR
     
4 News - 22-01-2015 - AIR
     
5 News - 21-01-2015 - AIR
     
6 News - 20-01-2015 - AIR
     
    More
Enhance Readability
 
Download Adobe Reader
 
Download Flash Player
Download Flash Player for Linux
 
Useful Links
 
News Headlines
छात्रसंगमः।
Updated On :Tue, 27 Jan 2015 00:40:04 CST
गणतन्त्रदिवसोत्सवः समायोजयत्।
Updated On :Tue, 27 Jan 2015 00:28:34 CST
वीरता पुरस्काराः।
Updated On :Sun, 18 Jan 2015 22:50:37 CST
केरला स्कूल् कलोत्सवः समारब्धः।
Updated On :Fri, 16 Jan 2015 02:00:51 CST
संस्कृतम् इतरज्ञानशास्त्राभिः संयोजयित्वा पठनीयम् च.मू. कृष्णशास्त्री।
Updated On :Thu, 01 Jan 2015 00:30:19 CST
एयर् एशिया विमानं विलुप्तम्।
Updated On :Sun, 28 Dec 2014 22:49:50 CST
 
श्रावणकालः। - श्री विजयन् वि पट्टाम्बि।
Updated On : Thu, 04 Sep 2014 03:01:59 CDT
    More
संस्कृते गणितम्- श्री सतीष्, श्रीकृष्णा उच्चविद्यालयः, आनन्दपुरम्।
Updated On : Fri, 22 Aug 2014 02:50:18 CDT
    More

You are Visiter No:-
2095

 
 
  Site designed and maintained by Sanskrit Teachers Council, Irinjalakuda Educational District, Kerala, India.